De Stille Voedselramp

Zorgen om staalslakken Eerbeek

Herdenking bevrijding Apeldoorn 16 april 2023

Promo kijk in de keuken Tour

Coalitieakkoord Brummen: Lokaal Belang, GroenLinks, PvdA en D66

Vertrouwen, Verbinden, Versterken

Brummen/Eerbeek – De vier partijen die de afgelopen weken met elkaar in bespreking waren om samen een coalitie te vormen, hebben een coalitieakkoord bereikt. De fractievoorzitters van Lokaal Belang, GroenLinks, PvdA en D66 hebben vandaag het akkoord ondertekend. Het motto van het akkoord luidt: ‘Vertrouwen, Verbinden, Versterken’. Het coalitieakkoord wordt nu aangeboden aan de gemeenteraad en is ook te lezen op de website van de gemeente.

De formatie heeft plaatsgevonden onder leiding van informateur Hans Gerritsen, die met de bereikte overeenstemming zijn taak succesvol heeft afgerond. In slechts 10 pagina’s beschrijven de vier partijen op hoofdlijnen hun plannen en wensen voor de komende vier jaar. Daarbij stellen ze vast dat het geen dichtgetimmerd akkoord is. “Zo houden we ruimte voor samenwerking en inbreng van anderen. Samen met onze mede-raadsleden, met onze inwoners, ondernemers, organisatie, regiogemeenten en de provincie zetten we de schouders er onder,” stellen de vier fractievoorzitters vast.

Hoofdpunten voor komende vier jaar

De thema’s waarover de coalitiepartners plannen hebben, zijn in het akkoord onderverdeeld in elf paragrafen. Het gaat om zaken zoals bestuurskracht en participatie. Maar ook het programma Eerbeek-Loenen 2030 en het dorpscentrum van Brummen. Natuurlijk spreken de vier partijen zich ook uit over actuele thema’s zoals klimaat/duurzaamheid, wonen, onderwijs en de kwaliteit van de openbare ruimte. Evenals mobiliteit, leefbaarheid, vitaliteit en sociaal domein. De afsluitende paragraaf over de gemeentelijke financiën is vooral ook realistisch: “niet alle wensen kunnen meteen uitgevoerd worden,“ en “het beleid om te groeien naar een sterke financiële positie zetten we door in de komende periode.”

Van akkoord naar benoeming wethouders

Het coalitieakkoord wordt door de vier partijen aangeboden aan de gemeenteraad en het komt naar verwachting ter kennisname op de agenda van de raadsvergadering van maandagavond 30 mei. Het is ook de bedoeling dat die avond de wethouders door de Brummense gemeenteraad worden benoemd. In het coalitieakkoord stellen de vier partijen voor vier wethouders te benoemen, elk voor 0,90 fte. Lokaal Belang, GroenLinks, PvdA en D66 vinden extra tijd en inzet van het college noodzakelijk, omdat de uitdagingen in de komende periode dat vereist. Zoals de noodzaak om de bestuurskracht te versterken, beter regionaal samen te werken en zichtbaar (meer) verbinding te maken met inwoners.

De vier partijen maken binnenkort bekend welke wethouderskandidaten zij bij de raad voor benoeming voorgedragen. In het coalitieakkoord hebben de vier partijen wel een voorlopige portefeuilleverdeling opgenomen. Nadat de wethouders door de gemeenteraad zijn benoemd, stelt het nieuwe college van burgemeester en wethouders de verdeling van de portefeuilles formeel vast.

VoorstVeluwezoom (Redactie)

-

Related Posts

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.