Promo kijk in de keuken Tour

Jos Penninx afscheid

RTV 794 Verbonden met elkaar

Het Geheim aan de Rijn

Gelderse ondernemers verwachten herstel in 2021

Gelderse ondernemers verwachten herstel in 2021

De vierde peiling van het corona ondernemerspanel schetst een positiever beeld bij ondernemers. Meer ondernemers kijken weer voorzichtig vooruit. Het percentage ondernemingen dat een vergelijkbare of een hogere omzet weet te realiseren groeit ten opzichte van een jaar eerder. In totaal namen er 1166 ondernemers deel aan het vierde onderzoek in maart 2021. Respondenten zijn zowel ondernemers met personeel als zzp’ers, en afkomstig uit alle sectoren.

Percentage bedrijven dat minder omzet realiseert daalt

Bij 58% van de ondernemers is nog sprake van omzetdaling. Dat is met name het geval bij ondernemingen, die actief zijn in de horeca (95%), cultuur (93%) en sport en recreatie (93%).  Ondernemingen uit de sectoren landbouw (65%), groothandel (60%), de bouw- en installatietechniek (60%) en industrie (54%) hebben relatief vaak te maken met een omzetstijging of een omzet die vergelijkbaar is met een jaar eerder.

Investeringsbereidheid neemt toe

Ruim meer dan de helft (65%) van de Gelderse ondernemingen heeft komend jaar plannen om te investeren. Er is vooral veel bereidheid om te investeren in de (bij)scholing van personeel en het aantrekken van nieuw personeel maar ook in marketing, digitalisering en automatiseren. Zo’n 41% denkt aan investeringen tot € 50.000, -, 17% tussen de € 50.000, – en € 100.000, – en 7% van de ondernemingen denkt meer dan € 1 miljoen te gaan investeren.

Ondersteuningsmaatregelen

De waardering voor de hulpmaatregelen is in maart 2021 op het laagste niveau van alle vier de metingen; met een gemiddeld rapportcijfer van een 6,5 is de algemene tevredenheid over de maatregelen relatief laag. Ondernemers hebben vooral behoefte aan maatwerk. Daarnaast is men niet alleen op zoek naar meer duidelijkheid over de maatregelen zelf maar ook naar meer perspectief voor de toekomst.

Verwachte gevolgen coronacrisis

De groep ondernemers, die negatieve gevolgen van de coronacrisis verwacht, is in maart 2021 gedaald naar 53%. Een jaar eerder bij de start van de coronacrisis was dat nog 85% van de ondernemingen.

Ondernemerspanel

Het corona ondernemerspanel is een initiatief van VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, Oost NL en provincie Gelderland. In een reeks van panelonderzoeken wordt Gelderse ondernemers gevraagd naar de gevolgen van de coronacrisis. Vragen over omzetdaling, tevredenheid over ondersteuningsmaatregelen en wel of niet uitstel van investeringen zijn onderdeel van het onderzoek.

VoorstVeluwezoom (Redactie)

ANDER NIEUWS

Geef een reactie

Lees ook deze berichten x