Promo kijk in de keuken Tour

Jos Penninx afscheid

RTV 794 Verbonden met elkaar

Het Geheim aan de Rijn

Oecumenische Omroep Voorst

Oecumenische Omroep Voorst

Zondag 11 juni 2021 is er weer een live uitzending van de Oecumenische Omroep Voorst. Om 09.00 zit Hannie Wijenberg in de studio klaar voor de uitzending. We beginnen deze zondag met muziek uitgezocht door Gerda Jansen. De kerkdienst, deze keer uit de PKN Nijbroek begint om 09.30. De voorganger in deze dienst is Ds. Th.J.S. van Staalduine. Organist: Allard van Dijk Collectes: 1. Bartiméus; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk.
Liturgie voor zondagmorgen 11 juli 2021
Orgelspel

Welkom
Aanvangslied (de gemeente gaat staan): Lied 221: 1 en 2
Stilte
Bemoediging en Groet (hierna gaat de gemeente zitten)
Kyrië-gebed
Glorialied: Lied 305
Zingen: Lied 1005: 1, 4 en 5
Zingen: Lied 991: 1, 2, 6 en 7
Uitleg en verkondiging
Luisteren naar Sela: ‘Ik ben’;
Zingen: Lied 837: 1 en 2
Dankgebed en voorbeden
Wij luisteren staande naar Alemet die Lied 428 zingt
Zegen
Antwoord op de zegen: Zingen Lied 425
Na de kerkdienst, zo rond 10.30 uur begint ons verzoekprogramma waarin muziek is aangevraagd door en voor luisteraars. Ook u kunt voor iemand een plaatje aanvragen bij de personen die vermeld staan in uw kerk- of parochieblad. De presentatie van het verzoekprogramma is in handen van Gerda Jansen.
Wij wensen u veel luisterplezier.
Te horen op www.voorstveluwezoom en op 105,3 FM en 107,5 FM. Ook te ontvangen via Ziggo op kabelradio kanaal 915 en via KPN kabelradio kanaal 1168 van de gemeente Twello en Brummen.

VoorstVeluwezoom (Redactie)

ANDER NIEUWS

Geef een reactie

Lees ook deze berichten x