Promo kijk in de keuken Tour

Jos Penninx afscheid

RTV 794 Verbonden met elkaar

Het Geheim aan de Rijn

VVD wil onderzoek naar fusiemogelijkheden Brummen

VVD wil onderzoek naar fusiemogelijkheden Brummen

GEMEENTE De VVD-fractie in de Brummense raad wil een onderzoek laten doen naar de mogelijkheden voor de gemeente om ambtelijk verdergaand te gaan samenwerken met andere gemeenten of zelfs te fuseren. De fractie zal daartoe een motie indienen bij de begrotingsraad aanstaande donderdag. Gemeenten die daarvoor in aanmerking zouden komen zijn bijvoorbeeld Voorst en Rheden. 

Afbeelding
Afbeelding

De fractie denkt dat de financiële en ambtelijke spankracht die Brummen heeft mogelijk te klein is om alle taken verantwoord te kunnen uitvoeren. Als bekend verkeert Brummen al jaren in zwaar weer. Ook voor de komende jaren ziet het er somber uit, ondanks de voorstellen uit de programmabegroting 2021-2024, die onder meer voorzien in een forse verhoging van de lokale lasten als de OZB. Brummen dreigt ook onder preventief toezicht van de provincie te komen staan. Provincie Gelderland is overigens al betrokken bij een aantal projecten voor de ontwikkeling van Eerbeek en heeft daarbij een leidende rol.

bron: https://www.brummensnieuws.nl/

VoorstVeluwezoom (Redactie)

ANDER NIEUWS

Geef een reactie

Lees ook deze berichten x