De Stille Voedselramp

Zorgen om staalslakken Eerbeek

Herdenking bevrijding Apeldoorn 16 april 2023

Promo kijk in de keuken Tour

DEMENTIE VRIENDELIJKE GEMEENTEN IN DE STEDENDRIEHOEK

DEMENTIE VRIENDELIJKE GEMEENTEN IN DE STEDENDRIEHOEK

Door: RTV794/VoorstVeluweZoom, Herman Woudenberg

Dementie komt op de tweede plaats in Nederland qua ziektekosten. Die kosten stijgen snel: van een slordige 8,6 miljard in 2017 naar 10,7 miljard in 2020. In de Stedendriehoek met bijna 450 duizend inwoners komt dat neer op circa 7500 mensen.

Als dementie is vastgesteld dan varieert de levensverwachting meestal tussen de 6,5 en 8 jaar. Dementie is niet één ziekte, maar een verzamelnaam voor ruim vijftig verschillende hersenaandoeningen. Het is een ziektebeeld waarbij steeds ‘denkvermogen’ verloren gaat. Dat uit zich onder meer in geheugenproblemen zoals vergeetachtigheid. Maar ook veranderingen in gedrag en het niet meer goed kunnen uitvoeren van dagelijkse dingen zoals zich aankleden, op tijd eten en drinken, vallen daaronder. Mensen met dementie hebben steeds intensievere hulp nodig.

Groeiend aantal

Het aantal mensen met dementie is door de ‘vergrijzing’ sterk gestegen: 1 op 3 vrouwen krijgt dementie tegen en 1 op 7 mannen. Dat verschil zou afnemen naarmate nog meer vrouwen aan het werken kunnen en willen gaan. Daar staat tegenover dat de jeugd er volgens er alles aan doet om het risico op hart- en vaatziekten sterk te vergroten. “Ze zuipen zich klem,” merkte een deskundige op. Dat euvel blijft niet beperkt tot jongeren, ook oudere mensen lopen steeds meer gevaar door de welvaartsziekten, waaronder bijvoorbeeld obesitas. In de meest sombere voorspellingen krijgen we in 2040 te maken met 500.000 patiënten.

Omgaan met dementie

Afdeling Oost-Veluwe organiseert activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten, behartigt hun belangen en wijst de weg naar hulp en is actief in de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde en Voorst. Het Netwerk Dementie Oost-Veluwe is een gestructureerd samenwerkingsverband van 17 instellingen en individuele beroepsbeoefenaren. Binnen het netwerk spannen zij zich in om in de regio ketenzorg dementie te realiseren voor mensen met (een vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers. Deze ketenzorg zorgt voor een structureel aanbod van samenhangende dementiezorg, die aansluit bij de behoeften en wensen van mensen met dementie en hun naasten. Er wordt dus al op veel fronten hard gewerkt om steeds dementievriendelijker te worden, daar kan iedere dag weer nog wat bijkomen. Daarom zijn vrijwilligers, jong en oud ook van harte welkom, aldus de organisatie.

meer informatie op: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-veluwe/over-ons

Linda Seinstra

Related Posts

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.