De Stille Voedselramp

Zorgen om staalslakken Eerbeek

Herdenking bevrijding Apeldoorn 16 april 2023

Promo kijk in de keuken Tour

Verkeersveiligheid langs het Apeldoorns-Dierens kanaal moet worden opgelost

Verkeersveiligheid langs het Apeldoorns-Dierens kanaal moet worden opgelost

Regionale aanpak Wegennet Dieren-Apeldoorn onder voortvarende regie van Provincie Gelderland nu meer dan ooit noodzakelijk

De bewoners van de Harderwijkerweg in Eerbeek storen zich aan de eenzijdige focus van de gemeenten Apeldoorn en Brummen op de verkeersveiligheid langs het Apeldoorns-Dierenskanaal. De Gordiaanse knoop van verkeersintensiteit, -doorstroming, -veiligheid, en leefbaarheid bewoners moet volgens de bewoners eindelijk eens in goed overleg met alle partijen op regionale schaal en integraal worden opgelost. Ze pleiten voor voortvarende regie door de provincie Gelderland om te komen tot een regionale en integrale aanpak van de problemen in de regio Dieren-Apeldoorn.

De bewoners van de Harderwijkerweg Eerbeek onderschrijven dat de verkeersveiligheid langs het kanaal verbeterd kan en moet worden. Het rapport ‘Verkeersveiligheidsanalyse Kanaalroute’ van Antea bevat volgens hen waardevolle informatie over ‘de oorzaken van de verkeersonveiligheid en hoe de veiligheid op deze route te verbeteren’. Antea adviseert het invoeren van een maximumsnelheid van 60 km/uur op de hele Kanaalroute gekoppeld aan snelheidsremmende maatregelen. Dat leidt langs het kanaal tot een verkeersreductie van 20-30%. Tegelijkertijd resulteert de ingreep tot 10-20% meer verkeer op de N786 vanaf de A50 door het centrum van Loenen en over de Harderwijkerweg te Eerbeek.

De bewoners van de Harderwijkerweg noemen de extra verkeersdruk op de N786 en daaraan gekoppeld de verdere aantasting van de leefbaarheid en verkeersonveiligheid volstrekt onaanvaardbaar. ‘Deze route is nu al te zwaar belast met veel vrachtverkeer van en naar de papierindustrie in Eerbeek. Dezelfde route heeft daarnaast ook een belangrijke functie voor recreatief verkeer in de regio Veluwezoom. Ook dit verkeer is snelgroeiend evenals het aantal fietsers en voetgangers. Het echt oplossen van de regionale verkeersproblematiek is veel meer dan alleen het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Kanaalroute.’

Al tientallen jaren is er volgens de bewoners van de Harderwijkerweg Eerbeek sprake van een ingewikkelde verkeersproblematiek in de hele regio Dieren-Apeldoorn. Dat betreft niet alleen de verkeersveiligheid maar ook de voortdurende groei van vracht- en personenverkeer, de doorstroming van weg- en fietsverkeer en ‘last but not least’ ook de leefbaarheid van bewoners. Deze Gordiaanse knoop moet volgens de bewoners van de Harderwijkerweg eindelijk eens in goed overleg met alle partijen op regionale schaal en integraal worden opgelost. Zij staan hierin niet alleen. Ook veel andere dorpsraden, bewonersgroepen en industrie spraken zich enkele jaren geleden al eensgezind uit voor een regionale en integrale aanpak.

‘Het heeft er nu alle schijn van dat de gemeenten Apeldoorn en Brummen hun eigen weg kiezen wat betreft de Kanaalroute’, aldus de bewoners van de Harderwijkerweg. ’Dat is niet alleen onbehoorlijk, maar ook erg onverstandig. Door de Kanaalroute los te weken uit de regionale aanpak, verlies je het zicht op een echte integrale en toekomstbestendige oplossing voor de hele regio Dieren-Apeldoorn.’ Ze vrezen een patstelling als Apeldoorn en Brummen op eigen houtje doorgaan met slechts één focus, de veiligheid op de Kanaalroute. ‘Als Brummen en Apeldoorn op deze weg doorgaan, wordt iedereen in de regio voor het blok gezet.’

De bewoners Harderwijkerweg Eerbeek hopen dat de provincie Gelderland ‘voortvarend de regie pakt om tot een regionale en integrale aanpak te komen van de problemen die in de regio spelen, dat regisseur Gelderland alle actoren in het gebied betrekt bij het wegennet van de toekomst en dat de betrokken gemeentes zich schikken in de regie van de provincie en een punt zetten achter hun solistisch opereren.’

‘Vooral de gemeente Brummen zou moeten inzien dat je de verkeersveiligheid op de kanaalroute niet als een afzonderlijke kwestie kunt beschouwen. Er moeten immers ook knopen worden doorgehakt over het Logistiek Centrum Eerbeek aan de Kollergang. Dit LCE is van grote betekenis voor verbetering van de leefbaarheid van Eerbeek en de continuïteit van de papierindustrie. De keuze voor de Kollergang en de verkeersafwikkeling langs het kanaal hangen onlosmakelijk met elkaar samen’, stellen de bewoners van de Harderwijkerweg.

foto: google

VoorstVeluwezoom (Redactie)

-

Related Posts

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.