Intocht Sinterklaas Eerbeek 2021

Promo kijk in de keuken Tour

Jos Penninx afscheid

RTV 794 Verbonden met elkaar

Het Geheim aan de Rijn

43 sollicitanten voor het burgemeestersambt in de gemeente Voorst

43 sollicitanten voor het burgemeestersambt in de gemeente Voorst

Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Voorst (circa 24.900 inwoners) hebben zich 43 sollicitanten gemeld bij John Berends, de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.

Onder de sollicitanten bevinden zich: 2 (oud-)burgemeesters, 22 (oud-)wethouders, 1 (oud-)gedeputeerde en 7 (oud-)volksvertegenwoordigers (rijk, provincie, gemeente). De overige kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines zoals de overheid of de sector dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 30 tot 63 jaar. Er zijn 11 vrouwelijke kandidaten.

De verdeling naar politieke oriรซntatie is als volgt:

CDA                      :  11

ChristenUnie      :   3

D66                       :  1

GroenLinks         :  3

Lokale Partij       :  5

PvdA                     :  3

VVD                      :  11

Ongebonden       :  4

Onbekend            :  2

Procedure

In oktober 2021 zal John Berends gesprekken voeren met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreekt hij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van de gemeente Voorst. Gezamenlijk stellen zij de selectie van sollicitanten samen waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt.

De vertrouwenscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De aanbeveling wordt, met een advies van de commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de Minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de Koning zal de nieuwe burgemeester beรซdigen, waarna de burgemeester officieel in functie is.

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting medio december in de gemeenteraad van de gemeente Voorst worden vastgesteld.

De commissaris van de Koning treedt in deze procedure op als rijksheer.

VoorstVeluwezoom (Redactie)

ANDER NIEUWS

Geef een reactie

Lees ook deze berichten x