Zorgen om staalslakken Eerbeek

De Stille Voedselramp

Herdenking bevrijding Apeldoorn 16 april 2023

Promo kijk in de keuken Tour

Besluitvormende raadsvergadering: uiteenlopende voorstellen

Besluitvormende raadsvergadering: uiteenlopende voorstellen

Online op donderdagavond 16 september

Brummen/Eerbeek –  In de maand september neemt de gemeenteraad op 2 momenten besluiten.

Zo werden er afgelopen donderdagavond 2 september al over 4 raadsvoorstellen (als ‘hamerstuk’) een positief besluit genomen. Dit gebeurde direct aansluitend aan de beide forumvergaderingen (Ruimte en Samenleving). De tweede besluitvormende raadsvergadering in deze septembermaand is op donderdagavond 16 september. Dan staan er vermoedelijk nog 4 uiteenlopende raads-voorstellen op de agenda. Ook deze raadsvergadering vindt vanwege de coronamaatregelen digitaal plaats. Via de gemeentelijke website www.brummen.nl en het televisiekanaal van de lokale omroep VoorstVeluwezoom is de vergadering voor iedereen vanaf 20.00 uur live te volgen.

Over 3 onderwerpen die tijdens de raadsfora van 2 september aan bod kwamen, willen de raadsleden in ieder geval nog met elkaar in gesprek voordat zij hierover een besluit nemen. Eén daarvan betreft de  bestuursovereenkomst die de provincie Gelderland en de gemeente Brummen willen afsluiten. Deze overeenkomst borgt de samenwerking die gemeente en provincie onder de noemer “Brummen Robuust” zijn aangegaan. Het tweede raadsvoorstel dat op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van 16 september staat gaat over (de aanbevelingen van) het een onderzoek van de Rekenkamer-commissie, een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeenteraad. Deze onderzoekscommissie heeft onderzocht in welke mate de prestatieafspraken over wonen tussen de gemeente en woningstichting Veluwonen worden gerealiseerd.

Het derde raadsvoorstel dat op de agenda van 16 september staat gaat over de inzet van 72.150 euro uit de bestemmingsreserve corona. Het college stelt voor deze gelden in te zetten voor een aantal specifieke activiteiten gericht op het sociaal en mentaal welzijn én de leefstijl van inwoners. De verwachting is dat ook de ontwerp Regionale Energiestrategie 1.0 en bijhorende inspraaknotitie aan de agenda wordt toegevoegd. Over dit onderwerp vindt op donderdag 9 september nog een extra forumvergadering plaats.

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken binnenkort weer raadplegen en downloaden via de speciale website www.brummen.nl/gemeenteraad. Beschikt u niet over een computer, dan kunt u een gratis exemplaar van de agenda en bijbehorende voorstellen afhalen bij het Brummense gemeentehuis.


Voortvarend genomen besluiten
Een viertal besluiten nam de gemeenteraad donderdagavond 2 september, direct aansluitend aan de beide raadsfora. Daarbij stemde de raad in met twee bestemmingsplannen, namelijk voor de ontwikkeling op het perceel Kampweg 31 in Brummen en het gebied Plagweg 20/IJsselstraat 6 in Empe. Ook bloot de gemeenteraad een coördinatiebesluit vast te stellen voor de ontwikkeling van het gebied rondom Stuijvenburchstraat/De Wasacker in Eerbeek. Ook besloot de raad het vergaderschema voor het jaar 2022 vast te stellen.

VoorstVeluwezoom (Redactie)

-

Related Posts

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.