Zorgen om staalslakken Eerbeek

De Stille Voedselramp

Herdenking bevrijding Apeldoorn 16 april 2023

Promo kijk in de keuken Tour

Praat mee over de concept-programmabegroting 2022

Praat mee over de concept-programmabegroting 2022

Donderdag 7 oktober vanaf 19 uur, online te volgen

Brummen/Eerbeek – De laatste begroting van de gemeente in deze vierjarige bestuursperiode wordt in oktober uitgebreid besproken in de Brummense gemeenteraad. Een begroting waarbij het robuuster maken van het gemeentelijk huishoudboekje centraal staat. De concept-begroting staat op de agenda van een speciaal forum op donderdagavond 7 oktober 2021. Naast de begroting bespreken de raadsleden die avond ook de Tweede Bestuursrapportage over het huidige jaar 2021. De vergadering begint om 19.00 uur en is live te volgen via de gemeentelijke website en het televisiekanaal van de lokale omroep VoorstVeluwezoom. Wilt u de raad tijdens het forum uw inspraakreactie laten weten? Meld dit dan vooraf bij de griffier van de raad.

De concept-programmabegroting is feitelijk het financiële huishoudboekje van de gemeente Brummen.In de begroting staat voor welke activiteiten en doelstellingen de gemeente geld beschikbaar stelt. Het is de taak van de gemeenteraad als hoogste orgaan binnen een gemeente om de begroting vast te stellen. Om iedereen de gelegenheid te geven mee te praten en in te spreken, vindt eerst een forumbijeenkomst plaats. Vanzelfsprekend hebben de raadsleden dan ook alle gelegenheid om de leden van het college vragen te stellen.

Naast de begroting voor volgend jaar buigen de gemeenteraadsleden zich tijdens het begrotingsforum ook over de 2e bestuursrapportage over het lopende begrotingsjaar 2021. Met dit document leggen B&W verantwoording af over de inhoudelijke en financiële situatie van het huidige begrotingsjaar.

Begrotingsdebat op 28 oktober

Het echte debat brandt tijdens de begrotingsraad op donderdag 28 oktober. Deze raadsvergadering begint die dag al om 16.00 uur en is eveneens digitaal te volgen via de gemeentelijke website en het televisiekanaal van VoorstVeluwezoom. Naar verwachting stelt de raad dan op het eind van die avond de programmabegroting, al dan niet met wijzigingsvoorstellen (amendementen) en opdrachten aan het college (moties) vast.

Meepraten? Dat kan! 

Als inwoner kunt u meepraten tijdens de fora. Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om mee te praten, geef dit dan tijdig door aan de raadsgriffier mevrouw Balduk. Vermeldt daarbij uw telefoonnummer, zodat de raadsgriffier met u kan overleggen over de wijze waarop de inspraak (online of schriftelijk) plaats kan vinden. De griffier is bereikbaar via mailadres griffie@brummen.nl en het centrale telefoonnummer (0575) 568 233.

Stukken

De agenda met de bijhorende stukken van het begrotingsforum kunt u raadplegen op de speciale pagina van de gemeenteraad op de gemeentelijke website www.brummen.nl. Ook liggen er exemplaren ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Brummen en het Servicepunt in Eerbeek. Ook kunt u terecht bij het overheidsinformatiepunt in de beide bibliotheken. Over de concept-programmabegroting is er overigens ook een aparte pagina met veel (achtergrond)informatie. Deze pagina vindt u op de startpagina van www.brummen.nl bij het kopje ‘Begroting 2022’.

VoorstVeluwezoom (Redactie)

-

Related Posts

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.