Zorgen om staalslakken Eerbeek

De Stille Voedselramp

Herdenking bevrijding Apeldoorn 16 april 2023

Promo kijk in de keuken Tour

Raad beslist over laatste 7 voorstellen in vergaderjaar 2022

Raad beslist over laatste 7 voorstellen in vergaderjaar 2022

Donderdag 15 december om 20.00 uur

Brummen/Eerbeek – Vijf bespreekstukken en twee voorstellen die vermoedelijk zonder debat worden besloten. Dat is de inhoud van de agenda van de laatste besluitvormende vergadering van de Brummense gemeenteraad dit jaar. Deze vindt plaats op donderdag 15 december. De agenda en bijhorende stukken zijn binnenkort weer te raadplegen op de pagina van de gemeenteraad op de gemeentelijke website brummen.nl. De raadsvergadering begint om 20.00 uur. De bijeenkomst is zoals gebruikelijk openbaar en voor belangstellenden bij te wonen in de raadszaal. Ook kunt u de vergadering thuis volgen via het televisiekanaal van de lokale omroep.

Eén van de onderwerpen vijf onderwerpen waarover de raad zeker met elkaar in debat gaat voordat een besluit wordt genomen is het voorstel om in te stemmen met het budget om met spoed tijdelijke woningen te bouwen op een braakliggend perceel nabij sportpark De Veldkant in Eerbeek. Ook neemt de raad een besluit over het gemeentelijke programma Water en Riolering en worden de belastingtarieven voor 2023 vastgesteld. Daarnaast staat een aanpassing van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) op de agenda.

Een ander belangrijk voorstel heeft te maken met de actualisatie van het minimabeleid. Essentie van dat voorstel is dat meer huishoudens voor regelingen in aanmerking komen. Voorstel is om de inkomensgrens voor het minimabeleid te verhogen van 110 naar 130 procent van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Ook voor regelingen voor kinderen in gezinnen geldt dan een inkomensgrens van 130 procent.


Hamerstukken

Tijdens de raadsfora van 1 december bleek dat gemeenteraadsleden het eens zijn over twee andere voorstellen. Deze worden vermoedelijke zonder debat unaniem besloten. Het gaat om het bestemmingsplan voor het perceel Dovenkampweg 3-5 in Empe en het convenant voor regionale samenwerking is de regio Oost-Veluwe op het gebied van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Verder neemt de raad een besluit over de lijst met ingekomen en te verzenden stukken en wordt mevrouw Marion Rozema beëdigd als steunfractielid van Lokaal Belang. Ook de vragenronde prijkt op de agenda. Raadsleden kunnen dan een korte inhoudelijke vraag stellen aan de aanwezige wethouders.


Vergaderstukken

De vergaderstukken voor de vergadering van 15 december zijn te raadplegen en downloaden via de speciale website www.brummen.nl/gemeenteraad. Beschikt u niet over een computer, dan kunt u een gratis exemplaar van de agenda en bijbehorende voorstellen afhalen bij het Brummense gemeentehuis of het Servicepunt in Eerbeek.

VoorstVeluwezoom (Redactie)

-

Related Posts

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.