RTV 794 Verbonden met elkaar

Het Geheim aan de Rijn

Info en Anbi

Algemeen Nut Beogende Instelling
De Stichting Radio & Televisie Veluwezoom is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI stichting.

Dat wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).:

Naam: Stichting Radio & Televisie Veluwezoom
RSIN:810285708
Kamer van Koophandelnr: 08075303
Contactgegevens:

Handelstraat 45c
6861HL Eerbeek
Bestuur Samenstelling:

Voorzitter: Harry Peters
Secretaris: Vacature
Penningmeester: Guus Köster
Beloningsbeleid bestuurders: de bestuurders voeren hun taken onbezoldigd uit.