Afl. 5 The Game Master

Afl. 4 The Game Master

Afl.1 The Gamemaster

Intocht Sinterklaas Eerbeek 2021

Promo kijk in de keuken Tour

Jos Penninx afscheid

RTV 794 Verbonden met elkaar

Het Geheim aan de Rijn

Info en Anbi

Info en Anbi

Informatie over de omroep, bestuursregelingen en overige zaken vindt je hier

Algemeen Nut Beogende Instelling
De Stichting Radio & Televisie Veluwezoom is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI stichting.

Dat wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).:

Naam: Stichting Radio & Televisie Veluwezoom
RSIN:810285708
Kamer van Koophandelnr: 08075303
Contactgegevens:

Handelstraat 45c
6861HL Eerbeek
Bestuur Samenstelling:

Voorzitter: Harry Peters
Secretaris: Marit Stoel
Penningmeester: Guus Köster
Beloningsbeleid bestuurders: de bestuurders voeren hun taken onbezoldigd uit.


Naam: Stichting Lokale Omroep Voorst | (RTV Voorst)

KvK nummer: 41040353

Martkplein 11a | 7391 DH Twello | Telefoon 0571 271 722

Bestuur:

Voorzitter: Harry Peters
Secretaris: Marit Stoel
Penningmeester: Martin Burgers (waarnemend)
Algemeen: Chris Wolters