Herdenking bevrijding Apeldoorn 16 april 2023

Promo kijk in de keuken Tour

Kerkdiensten Brummen

Agenda van de diensten van de Protestantse Gemeente te Brummen

Diensten

Zondag 28 mei: Pinksteren

10.00 uur:   Ds. A. Boezewinkel

Collecte:     Zending

Autodienst*: Mevr. D. Thomassen, tel. 563467

Zondag 4 juni

10.00 uur:   Ds. J. Aantjes

Collecte:     Rampenhulp

Autodienst*: Dhr. J.W. Brummelkamp, tel. 06-38920272

Zondag 11 juni

10.00 uur:   Ds. A. Boezewinkel

Collecte:     Diaconale vakantieweken

Autodienst*: Dhr. H. Koekoek, tel. 564025

Zondag 18 juni

10.00 uur:   Ds. J. Ek

Collecte:     Werelddiaconaat (Columbia)

Autodienst*: Fam. Ensing, tel. 565531

Zondag 25 juni

10.00 uur:   Ds. A. Boezewinkel

Collecte:     Eredienst

Autodienst*: Dhr. J. Regelink, tel. 560227

Zondag 2 juli

10.00 uur:   Ds. J. Aantjes

Collecte:     Landelijk jeugdwerk

Autodienst*: Dhr. J.W. Brummelkamp, tel. 06-38920272

Koffiedrinken:         Iedere zondag vóór (vanaf 9.30 uur) en na de dienst

*Autodienst:            Bellen zo mogelijk op vrijdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur

foto: https://kerkwebbrummen.nl/