Afl. 5 The Game Master

Afl. 4 The Game Master

Afl.1 The Gamemaster

Intocht Sinterklaas Eerbeek 2021

Promo kijk in de keuken Tour

Jos Penninx afscheid

RTV 794 Verbonden met elkaar

Het Geheim aan de Rijn

PK.Brummen

Diensten

(onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen)

Zondag 9 januari

10.00 uur:   Ds. A. Boezewinkel

Collecte:     Hospice Zutphen

Autodienst*: Dhr. J.W. Brummelkamp, tel. 06-38920272

reserve: Dhr. H. Koekoek, tel. 564025

Zondag 16 januari: Kerkbalans

10.00 uur:   Ds. J. Ek

Collecte:     Rampenhulp

Autodienst*: Dhr. J. Regelink, tel. 560227

reserve: Dhr. J. Ekkel, tel. 06-46364626

Zondag 23 januari: Oecumenische dienst, m.m.v. Andreaskoor en cantorij

10.00 uur:   voorganger n.n.b.

Collecte:     Speciaal doel

Autodienst*: Mevr. D. Thomassen, tel. 563467

reserve: Dhr. J.W. Brummelkamp, tel. 06-38920272

Zondag 30 januari

10.00 uur:   Ds. A. Boezewinkel

Collecte:     Hongerpot

Autodienst*: Dhr. H. Koekoek, tel. 564025

reserve: Fam. Ensing

Zondag 6 februari: Dienst van Woord en Tafel, m.m.v. cantorij

10.00 uur:   Ds. J. Ek

Collecte:     Werelddiaconaat

Autodienst*: Dhr. E. Ekkel. tel. 06-46364626

reserve: Dhr. J. Regelink, tel. 560227

Koffiedrinken:         Iedere zondag vóór (vanaf 9.30 uur) en na de dienst

*Autodienst:            Bellen zo mogelijk op vrijdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur

Diensten

Onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen.

Zondag 5 december: Tweede Advent

10.00 uur:   Ds. J. Ek

Collecte:     Amnestie International

Autodienst*: Dhr. H. Koekoek, tel. 564025

reserve: Fam. Ensing, tel 565531

Zondag 12 december: Derde Advent

10.00 uur:   Ds. A. Boezewinkel

Collecte:     Ned. A. Schweitzerfonds

Autodienst*: Dhr. J.W. Brummelkamp, tel. 06-38920272

reserve: Dhr. J. Regelink, tel. 560227

Zondag 19 december: Vierde Advent

10.00 uur:   Ds. J. Ek

Collecte:     Rampenhulp

Autodienst*: Fam. Ensing, tel. 565531

reserve: Mevr. D. Thomassen, tel. 563467

Vrijdag 24 december

19.00 uur: Kinderkerstviering

22.30 uur: Kerstnachtdienst

Ds. J. Ek, m.m.v. het jongerenkoor VOX

Collecte: Voedselbank Zutphen

Autodienst*: Dhr. J. Regelink, tel. 560227

reserve: Dhr. H. Koekoek, tel. 564025

Zaterdag 25 december: Eerste Kerstdag                           

10.00 uur:   Ds. A. Boezewinkel, m.m.v. de cantorij en HOB

Collecte:     Kinderen in de Knel

Autodienst*: Mevr. D. Thomassen, tel. 563467

reserve: Dhr. J.W. Brummelkamp, tel. 06-38920272

Zondag 26 december

10.00 uur:   Ds. A. Boezewinkel

Collecte:     Hospice Warnsveld

Autodienst*: Dhr. H. Koekoek, tel. 564025

reserve: Fam. Ensing, tel. 565531

Zondag 2 januari: Nieuwjaarsdienst

10.00 uur:   Ds. J. Ek

Collecte:     nog niet bekend

Autodienst*: Fam. Ensing, tel. 565531

reserve: Mevr. D. Thomassen

Koffiedrinken:         Iedere zondag vóór (vanaf 9.30 uur) en na de dienst

*Autodienst:            Bellen zo mogelijk op vrijdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur

Zondag 7 november: Dienst van Woord en Tafel

10.00 uur:   Ds. J. Ek, m.m.v. de cantorij

Collecte:     Voedselbank Zutphen

Autodienst*: Dhr. H. Koekoek, tel. 564025

reserve: Fam. Ensing, tel. 565531                                    

Zondag 14 november: Kerk-School-Gezinsdienst

10.00 uur:   Ds. A. Boezewinkel

Collecte:     Speciaal doel

Autodienst*: Dhr. J.W. Brummelkamp, tel. 06-38920272

reserve: Dhr. J. Regelink, tel. 560227

Zondag 21 november: Eeuwigheidszondag

10.00 uur:   Ds. J. Ek

Collecte:     Speciaal doel

Autodienst*: Fam. Ensing, tel. 565531

reserve: Mevr. D. Thomassen, tel. 563467

Zondag 21 november: Nagedachtenisdienst

19.00 uur:   Ds. J. Ek en ds. A. Boezewinkel, m.m.v. de cantorij

Collecte:     Speciaal doel

Autodienst*: Mevr. D. Thomassen, tel. 563467

reserve: Dhr. H. Koekoek, tel. 564025

Zondag 28 november: Eerste Advent

10.00 uur:   Ds. A. Boezewinkel

Collecte:     Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Autodienst*: Dhr. J. Regelink, tel. 560227

reserve: Dhr. J.W. Brummelkamp, tel. 06-38920272

Zondag 5 december: Tweede Advent

10.00 uur:   Ds. J. Ek

Collecte:     Amnestie International

Autodienst*: Dhr. H. Koekoek, tel. 564025

reserve: Fam. Ensing, tel. 565531

Koffiedrinken:         Iedere zondag vóór (vanaf 9.30 uur) en na de dienst

*Autodienst:            Bellen zo mogelijk op vrijdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur

Diensten

Zondag 3 oktober
10.00 uur: Ds. Y. Voorhaar
Collecte: Hospice Zutphen
Autodienst*: Dhr. J. Regelink, tel. 560227
reserve: Fam. Ensing, tel. 565531

Zondag 10 oktober: Werelddiaconaat
10.00 uur: Ds. A. Boezewinkel
Collecte: Vluchtelingenwerk Nederland
Autodienst*: Fam. Ensing, tel. 565531
reserve: Dhr. J. Regelink, tel. 560227

Zondag 17 oktober
10.00 uur: Ds. J. Ek
Collecte: Werelddiaconaat
Autodienst*: Dhr. J.W. Brummelkamp, tel. 06-38920272
reserve: Mevr. D. Thomassen, tel. 563467

Zondag 24 oktober
10.00 uur: Ds. A. Boezewinkel
Collecte: Eprafas
Autodienst*: Fam. Ensing, tel. 565531
reserve: Dhr. H. Koekoek, tel. 564025

Zondag 31 oktober: Bijbelzondag
10.00 uur: Ds. A. Boezewinkel
Collecte: Zending
Autodienst*: Mevr. D. Thomassen, tel. 563467
reserve: Dhr. J.W. Brummelkamp, tel. 06-38920272

Zondag 7 november: Dienst van Woord en Tafel
10.00 uur: Ds. J. Ek
Collecte: Voedselbank Zutphen
Autodienst*: Dhr. H. Koekoek, tel. 564025
reserve: Fam. Ensing, tel. 565531

Koffiedrinken: Iedere zondag vóór (vanaf 9.30 uur) en na de dienst (onder voorbehoud)
*Autodienst: Bellen zo mogelijk op vrijdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur