Zorgen om staalslakken Eerbeek

De Stille Voedselramp

Herdenking bevrijding Apeldoorn 16 april 2023

Promo kijk in de keuken Tour

Blauw Omgevingsprogramma 2022-2027 officieel vastgesteld

Blauw Omgevingsprogramma 2022-2027 officieel vastgesteld

Gebiedsgericht samenwerken aan water

Vorig jaar hebben we samen met inwoners en maatschappelijke partners ons nieuwe waterbeheerprogramma van Waterschap Vallei en Veluwe opgesteld, het Blauw Omgevingsprogramma 2022-2027 (BOP). Het BOP is een gebiedsgericht programma dat door een uitgebreide participatieaanpak is ontwikkeld en vormgegeven. Na de afgelopen periode van inspraak en de zorgvuldige behandeling van de ingekomen zienswijzen, is maandag 22 november het BOP door het algemeen bestuur officieel vastgesteld. 

Marijn Ornstein, dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe: “Het BOP geeft concreet richting aan de integrale benadering van water- en duurzaamheidsvraagstukken in ons gebied. Werken aan water kunnen én willen we niet alleen. We werken graag samen met onze partners en inwoners aan een waterrobuuste en klimaatbestendige leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties. Partnerschap als watermerk, in woord en daad!”

Gebiedsgerichte aanpak door visie ingegeven

Het BOP is opgesteld vanuit een beleidsvisie, de Blauwe Omgevingsvisie 2050 (BOVI2050). Met deze visie koersen we naar een duurzame en water inclusieve leefomgeving. De BOVI2050 beschrijft waar het Waterschap Vallei en Veluwe in 2050 wil staan en geeft kleur aan deze doelstelling.

Met een planperiode van 2022 – 2027 is het BOP de gebiedsgerichte en tactische uitwerking van onze beleidsvisie. We verbinden hierin onze eigen doelen aan de maatschappelijke opgaven zoals de klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, hervorming landbouw, natuur- en stikstofopgave en de verstedelijking. Dit doen we door, in de geest van de omgevingswet, het gebied centraal te stellen. Het BOP is daarbij ook een uitnodiging voor de verdere samenwerking aan een duurzame en waardevolle leefomgeving. 

Website BOP 

Het definitieve BOP staat online en is eveneens te downloaden als pdf document. Graag nodigen wij u uit om een kijkje te nemen op de website www.bovi2050.nl/BOP. Hier is eveneens meer informatie te vinden over de BOVI2050.

VoorstVeluwezoom (Redactie)

-

Related Posts

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.