Zorgen om staalslakken Eerbeek

De Stille Voedselramp

Herdenking bevrijding Apeldoorn 16 april 2023

Promo kijk in de keuken Tour

Raadsvergaderingen Brummen op TV

Raadsvergaderingen Brummen op TV

Live te volgen via website en lokale omroep

Besluitvormende raadsvergadering op donderdag 14 oktober

Brummen/Eerbeek –  De gemeenteraad neemt op donderdag 14 oktober een beslissing over vijf raadsvoorstellen. Vier daarvan staan als bespreekstuk op de agenda, één als hamerstuk. Daarnaast staat er een zesde onderwerp op de agenda, namelijk een raadsinformatiebrief van het college over Stichting Sportkompas. Iedereen kan de raadsvergadering online bijwonen via de gemeentelijke website www.brummen.nl en het televisiekanaal van de publieke lokale omroep VoorstVeluwezoom. De besluitvormende raadsvergadering begint om 20.00 uur. De vergader-stukken zijn binnenkort te vinden op de website www.brummen.nl/gemeenteraad.

Bij het nemen van besluiten maakt de gemeenteraad onderscheid tussen een ‘hamerstuk’ en een ‘bespreekstuk’. Hamerstuk wil zeggen dat er over dit voorstel naar verwachting niet wordt gedebatteerd en dat het voorstel (unaniem) wordt aangenomen. Tijdens het raadsforum van donderdag 30 september  besloten de raadsleden samen dat het Reglement van Orde van de gemeenteraad als hamerstuk op de agenda van de besluitvormende vergadering komt.

Bespreken voor besluitvorming
Over de vier overige raadsvoorstellen die tijdens het forum van 30 september aan bod kwamen, willen
de raadsleden in ieder geval nog met elkaar in gesprek voordat zij hierover een besluit nemen. Twee daarvan hebben betrekking op de nieuwe omgevingswet, die op 1 juli 2022 in werking treedt. Uiterlijk in 2024 moet de gemeente een omgevingsvisie hebben. De raad wordt voorgesteld een document vast te stellen dat het vertrekpunt wordt voor de volgende fase om te komen tot een visie. In dit document is het bestaande beleid gebundeld en samengevoegd. Daarnaast wordt de raad voorgesteld enkele concrete besluiten te nemen die nodig zijn om in de komende periode toe te werken naar een omgevingsvisie.

De twee andere raadsvoorstellen die de gemeenteraad op 14 oktober gaat bespreken is het grondstoffenplan voor de periode 2021 tot en met 2025. In dit plan beschrijft het college hoe het in de komende jaren minder afval en meer grondstoffen wil inzamelen. Tot slot bespreekt de gemeenteraad opnieuw een voorstel voor een kleine grenscorrectie met de gemeente Rheden. Deze grenscorrectie is nodig om aansluitend op het dorp Loenen een woningbouwontwikkeling mogelijk te maken.

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken binnenkort weer raadplegen en downloaden via de speciale website www.brummen.nl/gemeenteraad. Beschikt u niet over een computer, dan kunt u een gratis exemplaar van de agenda en bijbehorende voorstellen afhalen bij het Brummense gemeentehuis.

Raad vergadert in de raadszaal

Hoewel belangstellenden voorlopig nog de vergaderingen digitaal kunnen volgen, vergadert de gemeenteraad vanaf 1 oktober weer in de raadszaal van het gemeentehuis. Deze stap kon gezet worden vanwege de versoepelingen van de coronamaatregelen eind september. De raadsleden houden in deze vergaderruimte wel de nodige afstand en ook de andere geldende coronamaatregelen worden toegepast. Tot het eind van dit jaar worden de raadsvergaderingen live uitgezonden door de lokale publieke omroep VoorstVeluwezoom, zodat iedereen deze openbare vergaderingen kan biljven volgen.

VoorstVeluwezoom (Redactie)

-

Related Posts

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.